Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Novinky

SAGE Video - zkušební přístup do 19. 4. 2017

Přístup ke kolekci videí SAGE z oboru sociologie. Zastoupeny jsou různé druhy nahrávek - orientace v terminologii, rozhovory s odborníky, případové studie z praxe. Na obsah dohlíží mezinárodní ediční rada. Zkušební přístup nastaven pro celou MU.

Vyzkoušet databázi »

ProQuest Dissertations & Theses A&I - zkušební přístup 30. 4. 2017

Přístup do databáze disertačních a diplomových prací v rámci kolekce ProQuest. V rámci zkušebních přístupů vydavatelství umožňuje zobrazovat pouze část Abstracts and Index - nikoliv full textovou verzi, ale u poloviny záznamů je obsaženo prvních 24 stran naskenovaného plného textu práce. Abstraktová verze ProQuest Dissertations & Theses A&I obsahuje přes 3,5 milionů disertací a 500 tisíc magisterských prací. Zkušební přístup nastaven pro celou MU.

Vyzkoušet databázi »

 

Oxford Clinical Psychology - zkušební přístup do 19. 4. 2017

Kolekce e-knih z oborů psychiatrie, sexuologie, psychologie. Součástí portálu jsou nové a časem ověřené odborné příručky, vědecké práce a manuály pro terapeuty od vydavateľstva Oxford University Press. Zahrnuté poruchy a klinické problémy - zneužívaní návykových látek, hněv, úzkosti, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy příjmu potravy, patologické shromažďování, afektívní poruchy, obsedantno-kompulzívní porucha (OCD), bolest, sexuální poruchy, poruchy spánku, trauma. Publikace jsou určeny klinickým psychologům v akademickém prostředí i v odborné praxi, školitelům a studentům. Zkušební přístup nastaven pro FSS.

Vyzkoušet databázi »

Zkušební přístup do všech časopisů Emerald Insight (do 15. 5.)

Emerald je globální akademický vydavatel časopisů z oborů: Social Sciences; Public Policy; Environmental Management; Health and Social Care, Build Environment atd. Emerald má kvalitní zdroje figurující v světově uznávaných indexech: 61 časopisů je indexovaných v WoS, více než 190 titulů je indexováno v Emerging Source Citation Index a více než 260 ve Scopus.

více informací      Vyzkoušet databázi »

 

Sociology Source Ultimate - zkušební přístup do 31. 3. 2017

Pokrývá aktuální obsah ze všech oblastí zabývajících se studiem lidského chování a mezilidských vztahů včetně integrace lokálních titulů. Databáze obsahuje více než 1 200 časopisů v plném textu.

více informací      Vyzkoušet databázi »

Academic Search Ultimate - zkušební přístup do 31. 3. 2017

Je novou verzí stávající multioborové databáze Academic Search Complete. Nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa.

více informací      Vyzkoušet databázi »

 

E-zdroje dle druhu

Články
seznam databází obsahující články z odborných časopisů
E-knihy
seznam všech databází, které obsahují e-knihy

Citační software
citační databáze, citační rejstříky a citační manažery
Videa
odkazy na databáze videí

Další zdroje MU

Portál e-zdrojů na MU - seznam všech databází dostupných na MU včetně jejich popisu, návody na přihlášení     
soyunma dolabı