Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Stolní skener

Jednoduché a rychlé skenování?

Jedině na našem knižním skeneru!

Najdete ho v Modré studovně.